RODO

Informacja dla użytkowników bloga “wypadekprzypracy.com.pl”

Powszechnie, potocznie używany skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.Ue.L Nr 119, Str. 1)

Jeśli jesteś czytelnikiem Bloga lub jego subskrybentem to zgodnie z art. 13 RODO informuję:

Kto jest Administratorem danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz, Al.Henryka 26, 32-500 Chrzanów, tel. 32 753 86 10, e-mail: sekretariat@kancelariars.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
 Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (dotyczy subskrybentów) b) (dotyczy użytkowników) RODO.


Komu przekazywane są dane osobowe? Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych /użytkowników tego bloga oraz danych subskrybentów Biuletynu.


Jak długo będą przechowywane dane osobowe? Spółka usuwa dane użytkowników bloga po miesiącu, natomiast subskrybentów Biuletynu po 7 dniach od dnia wycofania zgody. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli subskrybent naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności subskrybenta, klienta lub użytkownika bloga.


Jakie przysługują prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw znajdziesz w RODO. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Czy podanie danych jest dobrowolne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Na Twoich danych nie będą dokonywane operacje przetwarzania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

KIM JESTEM

RYSZARD STOLARZ

radca prawny

Doradzam pracownikom i pracodawcom w sprawach dotyczących wypadków przy pracy. Reprezentuje klientów zarówno na etapie poprzedzającym spór sądowy jak i w trakcie procesu. Zajmuje się postępowaniami dotyczącymi sprostowania protokołów powypadkowych, dochodzeniem odszkodowań, zadośćuczynień, rent wyrównawczych reprezentuje klientów w sporach z ZUS dotyczących renty wypadkowej jak i jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.>>>>

rstolarz@kancelariars.pl
tel. 602 765 134

FACEBOOK

WZORY DO POBRANIA

NEWSLETTER

TEMATY GŁÓWNE

NAJNOWSZE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

    ARCHIWUM