Termin na sądowe sprostowanie protokołu powypadkowego.

To, że pomimo braku jednoznacznych przepisów możliwe jest powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego nie ulega już wątpliwości, zatem nie będę się rozwodził na temat orzecznictwa, które potwierdza ten fakt.

Często pojawiają się natomiast pytania kiedy można wystąpić do sądu ? Jaki jest termin ? Czy takie roszczenie się przedawnia ?

Otóż po pierwsze musisz wiedzieć, że nie ma żadnego ustawowego terminu na wniesienie do sądu powództwa o sprostowanie protokołu powypadkowego. Ponadto zgodnie z orzecznictwem nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 k.p.c. a takim żądaniem jest właśnie powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego.

Czy to oznacza, że można go wnieść zawsze ?

Odpowiedź brzmi NIE.

Wyjaśnienie tej kwestii nie jest jednak proste.

Po pierwsze musisz wiedzieć, że powództwo o ustalenie wymaga do jego wytoczenia wykazania interesu prawnego. Mówiąc prostymi słowami musisz wytłumaczyć sądowi po co chcesz takie powództwo wytoczyć, innymi słwy do czego jest Ci wyrok potrzebny.

W tym momencie dochodzimy do sedna, powództwo takie wytacza się przede wszystkim z uwagi na wiążące się z wypadkiem przy pracy roszczenia majątkowe np. o odszkodowanie czy zadośćuczynienie a te roszczenia ulegają przedawnieniu.

W bardzo dużym uproszczeniu: roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Oczywiście jest rozwinięcie tej zasady w przypadku gdy mamy do czynienia np. z przestępstwem.

W tym momencie musisz pamiętać jedynie tyle, że jeśli przedawni się roszczenie, do którego potrzebne jest Ci sprostowanie protokołu to nie będziesz w stanie wykazać interesu prawnego a tym samym powództwo zakończy się fiaskiem. Jak widzisz nie musisz się obawiać, że masz 7,14 itp. dni. Bo z takimi obawami nieraz się spotykam.

Drugą rzecz jaką powinieneś wiedzieć to to, że powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego przerywa bieg przedawnienia roszczeń majątkowych do jakich to ustalenie jest niezbędne.

Powyższe wynika znowu z orzecznictwa, więc jeżeli nie ufasz takiej podstawie zawsze możesz się zabezpieczyć chociażby zawezwaniem do próby ugodowej, które przerywa bieg przedawnienia już bez żadnych wątpliwości.