WYPADEK PRZY PRACY

Tym wpisem rozpoczynam prowadzenie bloga, zatem na początek kilka zupełnych podstaw i spraw organizacyjnych.

Pierwsza kwestia to zdefiniowanie wypadku przy pracy. Za takowy zgodnie z przepisami uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Sprawa nie jest jednak taka prosta gdyż powyższa definicja nie wyczerpuje wszystkich rodzajów zdarzeń bowiem przepisy zrównują określone wypadki z wypadkami przy pracy a także wyliczają szczegółowo pewne okoliczności, w których mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy.

Rozwijaniem definicji zajmę się w przyszłości.

Wypadek przy pracy wiąże się z wieloma możliwymi konsekwencjami prawnymi zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W szczególności są to roszczenia o sprostowanie protokołu powypadkowego, roszczenia o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, o rentę wyrównawczą a także konsekwencje wynikające z ubezpieczeń społecznych takie jak prawo do jednorazowego odszkodowania czy prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy. Wypadek przy pracy wpływa także na wysokość zasiłku chorobowego.

Wypadek przy pracy wiąże się również z szeregiem obowiązków jakie leżą zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Wszystkimi wyżej wymienionymi problemami postaram się tutaj zająć nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim opisując konkretne zdarzenia i problemy, z którymi spotkam się podczas mojej pracy zawodowej.

ZACZYNAMY 🙂