ZAWAŁ KIEROWCY CIĘŻARÓWKI

W tej sprawie kierowca samochodu ciężarowego doznał rozległego zawału mięśnia sercowego. Wypadek zaistniał po odkryciu w na parkingu w naczepie, niebezpiecznej grupy włamywaczy.

W tym przypadku wypadek został uznany przez pracodawcę za wypadek przy pracy, jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił poszkodowanemu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy, nie przyznał również renty z tytułu wypadku przy pracy. Lekarz orzecznik jak i komisja lekarska uznali, iż uszczerbek na zdrowiu wynosi ZERO 🙂

Konieczne stało się odwołanie od decyzji ZUS.

Jako, że sprawy o rentę i jednorazowe odszkodowanie rozpatrywane są przez różne sądy, w każdej ze spraw konieczne było przeprowadzenie odrębnych postępowań a co za tym idzie dowodu z opinii biegłego, a że opinie nie były wiarygodne to konieczne było ich uzupełnianie a ostatecznie wydanie opinii przez innych biegłych.

Oba postępowania zakończyły się w pierwszej instancji sukcesem po 2 latach. Uszczerbek został ustalony na poziomie prawie 50% a rentę wypadkową przyznano na 4 lata. Całe szczęście, że ZUS zrezygnował z apelacji bo wydłużyłoby to proces o kolejne kilkanaście miesięcy.

Jak widać uznanie wypadku przy pracy przez pracodawcę wcale nie gwarantuje sukcesu w postępowaniu przed organem rentowym.

Więcej o odwołaniach od decyzji ZUS można przeczytać na naszym blogu ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS