Termin na sądowe sprostowanie protokołu powypadkowego.

To, że pomimo braku jednoznacznych przepisów możliwe jest powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego nie ulega już wątpliwości, zatem nie będę się rozwodził na temat orzecznictwa, które potwierdza ten fakt. Często pojawiają się natomiast pytania kiedy można wystąpić do sądu ? Jaki jest termin ? Czy takie roszczenie się przedawnia ? Otóż po pierwsze musisz wiedzieć, […]